արգանդ

արգանդ

Dasnabedian 1995: 419

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 10,3 14,15 14,33 18,24 21,6 Acrostiche 6,8
sein

freq: 5; JJSW of these արգանտ 18,24


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՐԳԱՆԴ — (ի կամ ոյ.) NBH 1 0343 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 12c գ. ԱՐԳԱՆԴ γαστήρ, μήτρα, κοιλία uterus, venter գրի եւ Արգանտ, զի առաւել այնպէս հնչի. (իբրու արգասիք՝ երկք եւ երկունք անդ). Տեղի սաղմնառութեան եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՈՒԼ — (ամլոյ, ոց.) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c ա. στεῖρα sterilis (լծ. թ. համիլէ օլմայան. հյ. անյղի.) Ստերջ կին, կամ արգանդ անկար ʼի յղանալ. անծնունդ. անզաւակ. ամոյլ, տղայ չբերօղ. ... *Եւ էր Սարա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՈԳԵԾԻՆ — ( ) NBH 2 0111 Chronological Sequence: 10c ա. ՀՈԳԵԾԻՆ կամ ՀՈԳԷԾԻՆ. Որ հոգւով սրբով կամ հոգէպէս ծնանի զծնունդ իւր. *Հոգեծին անախտ արգանդ: Արգանդ հոգեւոր հոգէծին մօր. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0072 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. γάμος nuptiae matrimonium, conjugium Պսակ. օրինաւոր լծակցութիւն ընդ այր եւ ընդ կին ʼի մի մարմին՝ անմեկնելի մինչ ʼի մահ. կարգուիլը. ... *Վասն ամուսնութեան, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴԱՍՏԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0131 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. Անդք. տեղի անդոց. ագարակ. արտ. վայր. ἁγρός ager ... *Արդեամբք անդաստանաց: Ելին յանդաստանսն եւ կթեցին զայգիս իւրեանց: Դարանամուտ լեր յանդաստանին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԾԻՆ — (ծնի.) NBH 1 0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. ἅγονος sine facto Անծնունդ. անծննդական. անզաւակ. ամուլ. ստերջ. անբեր. զաւակ կամ բերք չունեցօղ. ... *Ամենայն անպտուղ՝ բնաւ անծին. Ոսկ. ՟ա. թես.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՍԵՐՄՆ — (ման, անց.) NBH 1 0235 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c ա. ԱՆՍԵՐՄՆ որ եւ ԱՆՍԵՐՄ. ἅγονος non generans, sterilis Անսեր. անծնունդ. *Մի՛ եղիցի անսերմն (կամ անսերմ) եւ ամուլ յերկրի քում. Ել. ՟Ի՟Գ. 26: *Մի՛ եղիցի կին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՆՑԱՆԵՄ — (անցի) NBH 1 0286 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c չ. ԱՌԱՆՑԱՆԵՄ կամ ԻՄ Քաջիկ անցանել ըստ ժամանակ, ըստ չափ, ըստ տեղի. զանցանել. հնանալ. ծերանալ. զառամիլ. խռուիլ ալեօք. շատ անցնիլ, առնել քալել կամ անցնիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԻՐ — ( ) NBH 1 0325 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c ա. θεόφορος deifer Կրօղ յինքեան զԱստուած. որպէս աստուածազգեաց: *Աստուածակիր անձն. Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Գ: Որպէս բնակարան Աստուծոյ, բարձօղ զԱստուած. *Աստուածակիր արգանդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԳԱՀԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0343 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c չ.ն. (իբր յարգանդէ եւ յաղեաց խանդաղատիլ. որպէս եւ յայլ լեզուս արգանդ եւ աղիք՝ է եւ գութ). παρακαλέω, ἑλεέω, οἱκτείρω, ὐπερπάσχω , συγγγινώσκω misereor …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԳԱՆՏ — ( ) NBH 1 0343 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՐԳԱՆԴ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.